Psychoterapia


psychoterapeuta ostrów
Psychoterapia to niezwykła podróż w głąb siebie, na końcu której czeka pełniejsze, bardziej świadome i szczęśliwe życie.

Najczęściej ludzie podejmują decyzję o psychoterapii, gdy coś dokucza im w kontakcie z innymi albo z samym sobą lub gdy chcą się dowiedzieć, dlaczego pewne negatywne wydarzenia w ich życiu często się powtarzają.


Zapraszam, jeśli obserwujesz u siebie:
 • nasilone przeżywanie przykrych, bolesnych uczuć takich jak niepokój i lęk, rozdrażnienie, smutek i przygnębienie
 • poczucie wewnętrznej pustki i braku sensu życia
 • utratę nadziei i spadek energii życiowej
 • trudności w zaspokajaniu ważnych dla siebie potrzeb w relacji z ludźmi, np. z rodzicami, współpracownikami, partnerem, dziećmi
 • problemy w relacji ze sobą - wrogość wobec siebie, negowanie własnej wartości lub brak akceptacji i szacunku dla samego siebie
 • cierpienie w związku z uzależnieniem bliskiej osoby lub jej chorobą
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi
 • doświadczanie kryzysu emocjonalnego
 • bolesne doświadczenia z przeszłości, krzywdy, których doznałeś/aś w dzieciństwie lub później
 • zaburzenia odżywiania
 • raniące zachowania ze strony bliskiej osoby
 • ciekawość odkrywania samego siebie

OFERTA

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób, które poszukują zrozumienia i pomocy w związku z problemami życiowymi oraz trudnościami emocjonalnymi, z którymi się zmagają.

Często pracuję krótkoterminowo (to znaczy, koncentrujemy się z klientem na konkretnym problemie, który staramy się rozwiązać w przeciągu od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań). Jednak czasem, gdy uda się rozwiązać kilka bieżących kłopotów, klienci zatrzymują się na dłużej - psychoterapia długoterminowa nastawiona jest na pogłębienie rozumienia samego siebie w różnych aspektach (myśli, potrzeb, pragnień, przekonań, zachowań), w efekcie możliwa jest istotna i głęboka zmiana oraz poprawa jakości życia.

Psychoterapię poprzedza konsultacja (od 1 do 3 spotkań), która służy określeniu oczekiwań klienta oraz sformułowaniu celów terapeutycznych. Konsultacja jest niewystarczająca do wprowadzenia trwałych zmian, dlatego często jej efektem jest decyzja o rozpoczęciu psychoterapii.

Jedna sesja psychoterapii trwa 50 min.

"Zmieniasz się wtedy, gdy stajesz się naprawdę tym, kim jesteś, a nie wtedy, gdy starasz się być tym, kim nie jesteś" (J. Mellibruda)
Czasem potrzeba jest po prostu porozmawiać z kimś kto wysłucha, nie oceni i ułatwi zrozumienie tego co się dzieje. Konsultacje psychologiczne to kilka pierwszych spotkań z terapeutą, które najczęściej stanowią wstęp do psychoterapii. To tutaj ustalamy problem do pracy, cele do których będziemy dążyć, kontrakt, częstotliwość spotkań (zazwyczaj jest to 1 raz w tygodniu lub 1 raz na dwa tygodnie). To klient ma w sobie odpowiedzi na pytania: „Jak chcę żeby wyglądało moje życie? Co obecnie mi w nim nie odpowiada?” Określamy czas trwania i formę dalszej współpracy.

W innej formie konsultacja ma na celu poszerzenie wiedzy na temat określonego zagadnienia (psychoedukacja, problemy wychowawcze, wsparcie w kryzysie)

Konsultacja trwa 50 min.
To oferta dla osób, które czują, że dobrze funkcjonują w ważnych dla siebie przestrzeniach życiowych, jednocześnie pragną lepiej poznać i zrozumieć siebie – wybory, potrzeby, ograniczenia i uwolnić się od schematów, którymi często się kierują. W takim wypadku psychoterapia służy poznaniu tego co ważne, pozwala lepiej realizować osobiste cele i pragnienia.

Spotkania indywidualne trwają 50 min.

Spotkania grup rozwojowych trwają 2h, odbywają się cyklicznie, oferta zamieszczana jest w aktualnościach.